Basiscursus

Inhoud van de cursus Algemeen:

De cursus begint met een theoriegedeelte om inzicht te verwerven in het functioneren van een bijenvolk. Vanuit deze theoretische kennis kan het praktisch handelen doelgericht worden uitgevoerd. In de cursus ligt het accent op het verkrijgen van: – ervaring in het praktisch omgaan met bijen. – verwerven van alle praktische kennis om op een eenvoudige wijze bijen te kunnen houden Vanuit deze praktijk zullen gedurende de cursus enige onderwerpen theoretisch worden toegelicht. Bovendien zullen aanwijzingen worden gegeven om zich via zelfstudie onderwerpen eigen te maken. Hetzij op de lesstand zelf, hetzij door middel van een excursie, worden de cursisten geïnformeerd over koninginnenteelt en de doelstelling daarvan.

Theorie: – Vliesvleugeligen: bijen, wespen, hommels: leefwijze en functie in de natuur -Anatomie van de honingbij – Van ei tot bij – Koningin, dar, werkster – Raat als opslagplaats en broednest, stuifmeel en honing als voedsel. – Natuurlijke jaarcyclus van het bijenvolk zonder inmenging van de mens. – Zwermverhindering met koninginnenaflegger als meest eenvoudige methode. – Kennis maken met koninginnenteelt als middel tot verkrijgen en behouden van zachtaardige bijenvolken. – Bijenziekten: Varroa, AVB, Nosema. – Maatschappelijke aspecten van het bijenhouden. – De imker en de wet: welzijns- en gezondheidswet voor dieren, warenwet, wettelijke regels met betrekking tot reizen met bijen. – Basiskennis met betrekking tot de bijenproducten honing en was. Praktijk: – Kennis van de basismaterialen voor de bijenhouderij. – Gebruik van kunstraat. – Bijenvolk openen, ramen uitnemen. – Aanwijzen van dar, werkster, koningin, eitjes, larven e.d. – Voorjaarsverzorging: controle, ruimte geven, honingkamers plaatsen. – Controle op zwermplannen. – Maken van koninginnenaflegger. – Behandelen van het hoofdvolk: doppen breken, controle jonge moer. – Zomerverzorging: varroacontrole, controle volksontwikkeling. – Afnemen honing. – Slingeren en oppotten van honing. – Najaarsverzorging: voeren, varroabestrijding. – Hygiënisch imkeren. – In praktijk meelopen gedurende het gehele proces van het bijenjaar o.l.v. een ervaren imker/bijenteeltleraar. – Scheppen van zwerm. – Verenigen van volken. Resultaat van de cursus De afgestudeerde is in staat: – Zelfstandig bijen te houden en in de bijen te werken. – Het onderscheid aan te geven tussen werkster, dar en koningin. – Te zien wanneer bijen gevoerd moeten worden. – Te zien wanneer bijen extra ruimte in de broedkamer en de honingkamer nodig hebben. – Het zwermen te voorkomen. – Afleggers te maken. – Volken te verenigen. – Te werken met bestrijdingsmiddelen tegen Varroa. – Enthousiast over het bijenhouden te vertellen – Contacten aan te gaan en te onderhouden met anderen in de vereniging De afgestudeerde heeft minimaal 80% van de praktijklessen gevolgd Duur en opzet van de cursus 10 uur theorie 20 uur praktijk Rondom de activiteit die in de praktijk nodig is te doen wordt theorie gekoppeld zodat de theorie de praktijk ondersteund en andersom.

Op basis van deze leerstof dient de bijenteeltleraar zelfstandig het lesprogramma in te vullen. De uitvoering gebeurt door een bevoegd bijenteeltleraar. Voor de uitvoering van de cursus wordt gebruik gemaakt van een bestaand cursusboek en van een door de bijenteeltorganisatie ter beschikking gestelde lesbijenstand. De cursus bestaat uit 5 dagdelen van 2 uur theorie, 10 dagdelen van 2 uur praktijk en circa

Docent: Aat Rietveld
Lesboek: Bijenhouden hoe doe je dat? F.Pohl
         en het NBV praktijkboek.Aantal plaatsen: 25
Aantal plaatsen beschikbaar: 14
Prijs: € 185,-
Start datum: 12-2-2019