Cursussen

U kunt zich niet meer inschrijven. De cursus voor 2019 is vol.

Basiscursus Bijenhouden

Inhoud van de basis cursus algemeen:

De cursus begint met een theoriegedeelte om inzicht te verwerven in het functioneren van een bijenvolk. Vanuit deze theoretische kennis kan het praktisch handelen doelgericht worden uitgevoerd. In de cursus ligt het accent op het verkrijgen van: – ervaring in het praktisch omgaan met bijen. – verwerven van alle praktische kennis om op een eenvoudige wijze bijen te kunnen houden. Vanuit deze praktijk zullen gedurende de cursus enige onderwerpen theoretisch worden toegelicht. 

Theorie: – Vliesvleugeligen: bijen, wespen, hommels: leefwijze en functie in de natuur -Anatomie van de honingbij – Van ei tot bij – Koningin, dar, werkster – Raat als opslagplaats en broednest, stuifmeel en honing als voedsel. – Zwermverhindering. – Bijenziekten: Varroa, AVB, Nosema. – Maatschappelijke aspecten van het bijenhouden. – De imker en de wet: welzijns- en gezondheidswet voor dieren, warenwet, wettelijke regels met betrekking tot reizen met bijen. – Basiskennis met betrekking tot de bijenproducten honing en was. Praktijk: – Kennis van de basismaterialen voor de bijenhouderij. – Gebruik van kunstraat. – Bijenvolk openen, ramen uitnemen. – Aanwijzen van dar, werkster, koningin, eitjes, larven e.d. – Voorjaarsverzorging: controle, ruimte geven, honingkamers plaatsen. – Controle op zwermplannen. – Maken van koninginnenaflegger. – Behandelen van het hoofdvolk: doppen breken, controle jonge moer. – Zomerverzorging: varroacontrole, controle volksontwikkeling. – Afnemen honing. – Slingeren en oppotten van honing. – Najaarsverzorging: voeren, varroabestrijding. – Hygiënisch imkeren. – In praktijk meelopen gedurende het gehele proces van het bijenjaar o.l.v. een ervaren imker/bijenteeltleraar. – Scheppen van zwerm. – Verenigen van volken. Resultaat van de cursus; de afgestudeerde is in staat: – Zelfstandig bijen te houden en in de bijen te werken. – Het onderscheid aan te geven tussen werkster, dar en koningin. – Te zien wanneer bijen gevoerd moeten worden. – Te zien wanneer bijen extra ruimte in de broedkamer en de honingkamer nodig hebben. – Het zwermen te voorkomen. – Afleggers te maken. – Volken te verenigen. – Te werken met bestrijdingsmiddelen tegen Varroa. – Enthousiast over het bijenhouden te vertellen – Contacten aan te gaan en te onderhouden met anderen in de vereniging. De afgestudeerde heeft minimaal 80% van de praktijklessen gevolgd. Duur en opzet van de cursus minimaal 10 uur theorie, 20 uur praktijk, examentraining en afsluiting met examen. 

De cursus bestaat uit 6 avonden van 2 uur theorie, 11 dagdelen van 2 uur praktijk, 1 excursie, 1 examentraining en 1 examen.

Docent: Aat Rietveld
Lesboeken: 'Bijenhouden hoe doe je dat?' F.Pohl
            en het NBV praktijkboek.
Aantal plaatsen beschikbaar: 14
Prijs: € 185,-
Start datum: 12-2-2019
Locatie: theorie - (volgt)
         praktijk - Ottoland

Uiteraard zijn wij voor de praktijklessen afhankelijk van de omstandigheden (weer) en kan onderstaande planning worden aangepast. Wij laten dit altijd van te voren weten.

Planning basiscursus  2019

Theorie

12-02-2019 19.00-21.00 Algemene info, kennismaking en anatomie van de bij

19-02-2019 19.00-21.00 Bijenwoning, gereedschappen en bijenproducten.

05-03-2019 19.00-21.00 Volksontwikkeling en zwermen

12-03-2019 19.00-21.00 Bedrijfsmethode, zwermbeheersing en selectie.

19-03-2019 19.00-21.00 Bijengezondheid, drachtplanten/bestuiving

30-03-2019 10.00-13.00 EXCURSIE

20-08-2019 19.00-21.00 Examentraining

27-08-2019 19.00-21.00 Theorie-examen.

 

Praktijk

06-04-2019 14.00-16.00 Voorjaarsinspectie en raampjes maken.

16-04-2019 19.00-21.00 Ontwikkeling volk en darrenraat.

08-05-2019 19.00-21.00 Kunstzwerm. 13 DAGEN!!

14-05-2019 19.00-21.00 LET OP!! 10 Theorie Praatles/ vragenuurtje.

21-05-2019 19.00-21.00 Doppen breken.

28-05-2019 19.00-21.00 Ontwikkeling volk( kunstzwerm).

04-06-2019 19.00-21.00 Varroabestrijding.

18-06-2019 19.00-21.00 Honing slingeren

25-06-2019 19.00-21.00 Ontwikkeling volk en controle jonge koningin.

09-07-2019 19.00-21.00 Ontwikkeling volk/varroabestrijding.

30-07-2019 19.00-21.00 Varroabestrijding.(mierenzuur).

13-08-2019 19.00-21.00 Inwinteren.

Cursusinformatie en aanmelden

Om het jaar organiseren wij een beginnerscursus ‘bijen houden’. We zouden dit uiteraard het liefst ieder jaar organiseren alleen is dit niet haalbaar. Er zijn veel vrijwilligers nodig om dit te kunnen realiseren. Wel kunt u zich al aanmelden of meer informatie krijgen. Mail ons met uw vragen info@bijgorinchem.nl of schrijf u hier in.

Gediplomeerde docenten staan borg voor gedegen opleidingen voor onder andere beginnend imker of gevorderde. Deze cursussen voldoen aan de opleidingseisen van de NBV.