• Onderzoek laat zien dat noch ziekten, noch het landschap of voedsel, noch chemische middelen als enige oorzaak van wintersterfte aangewezen kunnen worden. Het Honingbijen surveillance programma onderzoekt de oorzaak van de wintersterfte van honingbijen en specifiek de rol van de imker, ziekten en plagen,...
  • Eind augustus 2017 komen na een vermelding in enkele online media de nodige berichten uit alle hoeken van het land dat de Aziatische hoornaar (Vespa velutina) gesignaleerd zou zijn. Tot dit jaar was er nog geen enkele melding over deze invasieve soort binnen gekomen....
  • Bericht van het ministerie van Economische Zaken In Exloo (provincie Drenthe) is opnieuw Amerikaans vuilbroed vastgesteld in het 3-kilometergebied rond een eerdere uitbraak op 9 juni. Amerikaans vuilbroed is een besmettelijke bijenziekte en daarom wordt dit bijenvolk geruimd. Het ministerie van Economische Zaken meldt...
  • Afgelopen jaar werd er in toenemende mate melding gemaakt van niet tot ontwikkeling komen van broed op nieuwe kunstraat. Alles wees er op dat een bedrijf voor imkerartikelen in België de producent van de kunstraat was en ook in Nederland dit prodct via allerlei...
  • Zaterdag 11 november was een memorabele dag in het bestaan van de NBV: de ledenraad kwam voor het eerst bijeen. Niet de Algemene LedenVergadering maar de veertigkoppige Ledenraad is voortaan het hoogste bestuursorgaan van de vereniging. NBV Interim voorzitter Bert Willigenburg verwelkomde de nieuwe...